top of page
Beulah art logo.png

Tydens die kunsklas sal die kinders :

  • Hulle tekenvaardighede beoefen en ontwikkel.

  • Praktiese kunsvaardighede leer, soos kunstegnieke en kunsbeginsels.

  • Blootgestel word aan verskillende kunsmediums.

  • Interessante inligting leer aangaande die onderwerp wat geskilder word.

During the art class, the children will:

  • Exercise and develop their drawing skills.

  • Learn practical art skills like art techniques and principles.

  • Be exposed to different art mediums.

  • Learn interesting information about the topic they are painting.

Paint Brushes with Paint on Them
20220127_160756.jpg
20220127_161057.jpg
bottom of page