top of page

Lynette Pentz Artist & Teacher

Ek is gebore in Pretoria en woon tans in die Strand.  Ek het in Potchefstroom as onderwyseres gekwalifiseer en het oor die twintig jaar onderwyservaring met voorskoolse kinders.  Gedurende hierdie tyd was ek ook bevoorreg om my eie voorskoolse skool te bedryf.  Tydens my onderwysloopbaan het ek die kunsaktiwiteite baie geniet asook die ontwikkeling van die kinders se kreatiwiteit en waagmoed.

My begeerte om te skilder het op ‘n jong ouderdom begin.  So sewe jaar gelede het ek na ‘n vrou se getuienis gaan luister waar sy getuig het hoe sy nooit kon skilder en vir die Here gevra het om haar kuns oop te breek. Ek het ervaar dat dit ‘n antwoord is op my drome is en in geloof tot aksie oorgegaan en begin skilder. In die afgelope sewe jaar het ek ‘n portefeulje opgebou en verskeie kunsklassse en werkswinkels bygewoon.  Ek gee die Here alle eer vir my kuns!    Wanneer ek skilder is dit die begeerte van my hart dat mense die liefde van Jesus sal ervaar  in die oë van die persoon wie ek skilder.   Kinders en kuns is my passie en ek sal graag dit wil uitleef by Beulah Art.

I was born in Pretoria and currently living in Strand.  I qualified as a teacher in Potchefstroom and  have over twenty years’ teaching experience. During this time I had the privilege to own and manage my own pre-school.  Throughout my teaching career I have always particularly enjoyed art activities and the way they develop the children’s creativity and self-confidence.

My desire to be an artist started at a young age.   About seven years ago I went to listen to a testimony from a woman, who had never painted before, who asked God to open up her talent for art.  I felt that this could also be the answer to my dreams, so I took action in faith and started painting.  In the past seven years I have built up a portfolio and attended a variety of art classes and workshops.  I give God all the honour for my art.  When I’m painting, my heart’s desire is that people will experience God’s love in the eyes of the person I’m painting.

Children and art is my passion and I would love to live them out through Beulah Art.

IMG_2834.jpg
bottom of page